Skip links
Inhoud

Jongere Amsterdamse Slagers

Wat kan de VAS voor de jonge ondernemer betekenen?

Voor toekomstige slagerondernemers.
De JAS jongerengroep zijn jonge slagers die geïnteresseerd zijn om samen met collega' s enkele avonden per jaar te brainstormen over hoe je slagerondernemer kunt worden. De groep bestaat op dit ogenblik uit 19 leden en komt over het algemeen 3 a 4 avonden per jaar bij elkaar. We bezoeken elkaar af en toe om bij elkaar in de keuken te kunnen kijken en ideeen uit te wisselen. Verder worden er regelmatig bezoeken gebracht aan slagerijen en bedrijven. Via een JAS whatsapp groep houden de leden contact met elkaar en worden er tips en nieuwtjes geplaatst en eventuele vak problemen besproken.

Als jij je aangesproken voelt of vragen heb over dit project, dan kun jij je richten tot:

VAS kantoor, John Bakker

Tel.: 06-24624574
E-Mail: info@vas-zas.nl

Uiteraard kun je ook eens vrijblijvend een avond bijwonen. Snelkoppelingen